• Your shopping cart is empty!

1 kamer tip kuti për modalitetin e pamjes panoramike dhe për të lokalizuar caqet


Deri në 3 kamera PTZ për të gjurmuar dhe zmadhuar objektivat individuale

Algoritmi i ndjekjes së kamerave

PTZ pista për hapësirë të madhe të hapur

Ndjekja me shumë synime të saktësisë së lartë

Zona virtuale e rrethimit virtual

Deri në 60 objektiva lëvizës

Mbulim deri në 10000 M²

Ndërrimi i synimeve me shpejtësi të lartë

Kapja e synimeve dhe njohja e karaktereve

Mbështetje SDK

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Produkte të ngjashme