• Your shopping cart is empty!

Projektuar për trajtimin e dyanshëm të depozitave pa kontakte të drejtpërdrejta ndërmjet personit që bën depozitën dhe marrësit

Bllokada elektronike parandalon hapjen e njëkohshme të dyerve nga të dy palët

Pozicioni i derës në anët e kundërta lehtëson një transferim të përshtatshëm dhe të shpejtë (p.sh. brenda bankës) dhe marrjen (nga jashtë) të depozitave pa nevojën e hyrjes dhe daljes nga ndërtesa

Kontrolli i hyrjes bazuar në bravën e pajisjes së menaxhimit në distancë dhe og

Sistemi paralajmërues-alarm që lëshon sinjale ose sinjale të shëndosha dhe të lehta në sistemin e monitorimit të jashtëm (opsioni):

  • - Sinjali i çeljes ose hapjes së derës
  • - Sinjali i mbylljes së pjesshme të dyerve
  • - Sinjali i përpjekjes së vjedhjes

I përshtatshëm për montim në dysheme

Opsionet e personalizimit të pajisjeve të përshtatura për nevojat e klientit

Furnizimi me energji emergjente

Sistemi i kyçjes: Bllokimi elektronik dhe kyçi mekanik i çelësave ose kyçja e kombinimit dhe kyçja mekanike e çelësit


MODEL EXTERNAL DIMENSIONS (mm)
H W D
NVKP 80 800 670 850
NVKP 100 1000 550 850
NVKP 120 1200 800 1100
 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Produkte të ngjashme